אלכוהול ונהיגה

נהיגה תחת השפעת אלכוהול היא גורם סיכון גבוה למעורבות בתאונות דרכים.

זאת מכיוון שהאלכוהול משפיע על מגוון כישורי נהיגה:

הקשב של הנהג, זמן התגובה שלו, צמצום שדה הראיה, עמידתו לסינוור, הערכה לקויה של מהירות ומרחק, ועוד.

האלכוהול גורם לתחושת ביטחון מופרזת הגורמת ללקיחת סיכונים מיותרים.

כך שגם כשהנהג חש בטוב ובשליטה ועדיין אינו מודע להשפעות האלכוהול עליו, כישורי הנהיגה שלו נפגעים.

החוק בישראל

אדם נחשב כשיכור כאשר בדגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם - בריכוז העולה על 50 מיליגרם אלכוהול ב–100 מיליליטר דם.

עבור נהגים חדשים, נהגים צעירים שטרם מלאו להם 24 שנים ונהגים מקצועיים, אם בגופם יש אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף או על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם.

מה הסכנה בנהיגה תחת השפעת אלכוהול?

  • אתה עלול להיפגע, ואתה עלול לפגוע - הסיכוי להתרחשות תאונה עולה, ככל שרמת האלכוהול בדם עולה, והסיכוי של נהג שיכור להיות מעורב בתאונה קטלנית גבוה משמעותית בהשוואה לנהג שאינו נוהג תחת השפעת אלכוהול. זוהי אינה רק סטטיסטיקה, אלו חיי אדם.

  • אתה עלול להיתפס בבדיקה אקראית של משטרת ישראל, רשיונך יפסל מנהלית ורכבך יושבת ל-30 יום.
    במידה ותורשע בבית משפט העונש הצפוי הוא פסילת רישיון למשך שנתיים.

נשיפה יכולה להציל חיים